SKÅNSOMME KEMIKALIER

miljøcertificerede produkter

De 5 Stjerner A/S søger løbende at reducere den miljømæssige belastning, som rengøring medfører. Vi holder et vågent øje med den konstant udvikling af rengøringsmidler: Vi bruger rengøringsprodukter, der er certificeret af Den Grønne Nøgle eller Det Nordiske Svanemærke, og vi beder altid vores underleverandører om at levere bæredygtige services. De 5 Stjerner er også med til at produktteste ny miljøvenlig kemi, i forsøget på konstant at forbedre os og vores fag.

Hos De 5 Stjerner anvender vi rengøringsmidler, som ikke kræver varmt vand, og vores medarbejder trænes i at reducere spild ved at anvende færre rengøringsprodukter. Rengøringsmidler, som for eksempel indeholder klorforbindelser og opløsningsmidler, har vi for længst udelukket. Under hensyntagen til rengøringens kvalitet anvender vi altid de mest skånsomme kemikalier, ressourcebesparende gulvvaskemaskiner og rengøringsmidler, som er miljøgodkendt.