Samfundsansvar (CSR) 

De 5 Stjerners koncern har ca. 700 medarbejdere ansat. Vores primære arbejdsopgave er hotelrengøring af hoteller i Danmark.  

De 5 Stjerner tager samfundsansvar som en naturlig del i vores måde at drive forretning. Vi vil forsøge at følge FN’s Global Compact Initiativer, hvilket indebærer, at vi følger ti principper for samfundsansvar.

FN Global Compact er baseret på, at virksomhederne ønsker at bidrage til løsningen af nogle af de miljømæssige og sociale udfordringer, der eksisterer i verden i dag. De 5 Stjerner er ikke en global virksomhed så vores samfundsansvar er begrænset til Danmark.

De ti principper:

Menneskerettigheder
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

 

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejde- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Vores forretningsetik

De 5 Stjerner har tegnet overenskomst med 3F København som dækker alle Stuepiger, Supervisor, Houseman og Opvaskere alle øvrige ansatte er ansat på en funktionærkontrakt. De 5 Stjerner må ikke bruge og bruger ikke underleverandører idet vi vil sikre, at alle ansatte modtager overenskomstmæssig løn- og har overenskomstmæssige vilkår.

De 5 Stjerner er stor modstander af sort arbejde og social dumping idet det er ødelæggende for samfundet og undergraver virksomhedens eksistens grundlag.

95 % af virksomhedens ansatte kommer fra et andet EU land og det er virksomhedens opgaver at hjælpe medarbejderne med at integrerer sig i det danske samfund.

Alle medarbejder skal have arbejds- og opholdstilladelse samt ren straffeattest for at kunne bliver ansat i koncernen. 

Alle medarbejder modtager Id-kort med billede som indeholder oplysninger til SKAT og Politi samt øvrige myndigheder.

Det er et krav, at alle ansatte taler og skriver engelsk på et højt niveau. Medarbejderne tilbydes dansk undervisning i deres fritid af virksomheden.

Alle medarbejdere skal gennemgå og underskrive virksomhedens ”Health & Safety” manualer samt modtage træning før arbejdet påbegyndes.

De 5 Stjerner arbejder med økonomiske attester, kvalitetsstyring (kaldet Stjernestyring), miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik og uddannelse.

De 5 Stjerner opkøber årligt 20 tons CO2-kovter dvs. vi fjerner retten til at udlede CO2.

- din garanti for en seriøs samarbejdspartner og en ordentlig arbejdsplads.

Velkommen til De 5 Stjerner.